Overtijd

Wanneer je gezond bent, mag je bevallen tussen de 37 en 42 weken zwangerschap. Na die 42 weken ben je over tijd. Dit wordt ook serotien genoemd. Ben je met 42 weken nog niet bevallen, dan wordt je overgedragen aan de gynacoloog en zal de bevalling worden ingeleid.

Als je 41 weken zwanger bent vindt er een controle in het ziekenhuis plaats naar de conditie van de placenta en daarmee van jullie baby. Er wordt een hartfilmpje (CTG) gemaakt en met echo wordt de hoeveelheid vruchtwater gemeten. Voldoende je kindje voelen bewegen is ook een voorwaarde net zoals dat voor de voorafgaande weken geldt. Komen uit deze onderzoeken geen bijzonderheden naar voren dan zal de keuze om in te leiden in de week die volgt met jullie worden besproken. In de tijd tussen de controle en de inleiding wordt om de dag een CTG gemaakt. 42 weken is de maximale duur die wordt aanbevolen om zwanger te zijn. Risico’s voor het kindje stijgen na deze zwangerschapsduur.

Enkele lieve reacties