Uitgerekende datum

Via deze berekening kun je alvast je bekijken wat je uitgerekende datum is op basis van je eerste dag van je laatste menstruatie. Tijdens de eerste en eventueel tweede echo meten wij de lengte van het kindje op. De definitieve uitgerekende datum (a terme datum) wordt door ons vastgesteld op basis van deze lengte.

De daadwerkelijke zwangerschap ontstaat tijdens de bevruchting (conceptie) ongeveer 2 weken na je laatste menstruatie. Omdat de conceptiedatum voor de meeste mensen niet bekend is wordt geteld vanaf de laatste menstruatie waarvan meestal de datum wel bekend is. 2 weken krijg je dus alvast kado. Bepaalde zwangerschapstesten geven een indicatie aan hoever je zwanger bent. Deze testen tellen soms wel vanaf de conceptiedatum en geven dus 2 weken minder ver aan.

Is je cyclus langer of korter dan ben je daardoor later of eerder uitgerekend. Is je cyclus onregelmatig of ben je net met de pil gestopt (dan is de cyclusduur niet bekend) dan is je zwangerschapsduur alleen goed met hulp van echometing vast te stellen.

    Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatieperiode?

    Enkele lieve reacties