Zwangerschap

Via deze berekening kun je alvast je bekijken wat je uitgerekende datum is op basis van je eerste dag van je laatste menstruatie. Tijdens de eerste en eventueel tweede echo meten wij de lengte van het kindje op. De definitieve uitgerekende datum (a terme datum) wordt door ons vastgesteld op basis van deze lengte.

De daadwerkelijke zwangerschap ontstaat tijdens de bevruchting (conceptie) ongeveer 2 weken na je laatste menstruatie. Omdat de conceptiedatum voor de meeste mensen niet bekend is wordt geteld vanaf de laatste menstruatie waarvan meestal de datum wel bekend is. 2 weken krijg je dus alvast kado. Bepaalde zwangerschapstesten geven een indicatie aan hoever je zwanger bent. Deze testen tellen soms wel vanaf de conceptiedatum en geven dus 2 weken minder ver aan.

Is je cyclus langer of korter dan ben je daardoor later of eerder uitgerekend. Is je cyclus onregelmatig of ben je net met de pil gestopt (dan is de cyclusduur niet bekend) dan is je zwangerschapsduur alleen goed met hulp van echometing vast te stellen.

  Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatieperiode?

  De eerste controle is vaak een hele spannende afspraak voor aankomende ouders.

  Het consult zal ongeveer 45 minuten duren. Ter voorbereiding op de afspraak vragen we jullie om een vragenlijst in te vullen en uit te printen: vragenlijst intake.

  Daarnaast willen wij je vragen om ook een toestemmingsverklaring aan ons te verstrekken waarin je wel of geen toestemming aan ons verleent om medische gegevens over te dragen aan zorgverleners betrokken bij jouw zwangerschap en enkele landelijke registratiesystemen.

  De eerste controle vindt bij voorkeur plaats tussen de 7 en de 10 weken zwangerschap. We starten met het maken van een echo.
  Daarna bespreken we aan de hand van de ingevulde vragenlijst jullie (medische) achtergrond, sociale situatie, eventuele vorige zwangerschappen, bevallingen, miskramen en abortus. Je bloeddruk wordt gemeten, gewicht en lengte komen aan bod.

  Prenatale onderzoeken

  De intake is ook bedoeld om je te informeren over voeding, leefgewoonten en prenatale testen en zaken die geregeld kunnen worden tijdens de zwangerschap.
  Wil je graag meer weten over prenatale testen naar de gezondheid van jullie kindje (prenatale screening) dan is het goed om alvast meer te lezen hierover ter voorbereiding op een gesprek hierover. Uiteraard kiezen jullie zelf of je hierover informatie wilt ontvangen.

  Pre-eclampsie

  Na de intake wordt door ons een risico berekend op het ontwikkelen van pre-eclampsie. Is dit risico hoger dan 3% dan ontvang je informatie over het gebruik van calcium en aspirine tijdens de zwangerschap ter preventie hiervan, lees alvast meer.

  Centering pregnancy

  Graag wijzen we je op de mogelijkheid om zwangerschapsbegeleiding volgens de Centering Pregnancy methode te ontvangen in onze praktijk. Dit biedt meer tijd, aandacht en informatie wat leidt tot meer vertrouwen in jezelf, de zwangerschap, bevalling en in je rol als ouder. En naast gezellig is het natuurlijk ook een moment om even stil te staan bij jezelf en jouw zwangerschap.

  Tijdens de intake ontvang je de data en tijdstippen.

  Tijdens de zwangerschap zijn er een aantal zaken die wij jullie adviseren om te regelen.

  1. Deelnemen aan Moeders voor Moeders is het eerste wat je kunt doen als je dat wil.

  Geluk kun je delen moeders voor moeders wil de kinderwens van stellen met vruchtbaarheidsproblemen vervullen

  Moeders voor moeders is een organisatie die urine inzamelt van zwangere vrouwen. Uit de urine kan het hormoon hCG worden gewonnen. hCG wordt gebruikt als onderdeel van het behandeling van vruchtbaarheidsproblemen. Ben je nog geen 12 weken zwanger en wil jij ook meehelpen bij het verzamelen van hCG dan kan jij je aanmelden bij moeders voor moeders.

  1. Bloed laten prikken.

  Er worden aan het begin van de zwangerschap een aantal zaken in het bloed bepaald. Wij raden aan om dit tussen 12 en 14 weken te laten prikken. In je bloed wordt gekeken naar ziektes die van invloed zijn op je kindje. Heb je bezwaar tegen het controleren van een van de ziektes dan moet je dat aangeven. De volgende dingen worden tijdens het bloedonderzoek bepaald:

  • Bloedgroep
  • Rhesusfactor
  • Syfilis/Lues(geslachtsziekte)
  • Hiv
  • Hb(bloedarmoede)
  • Glucose(suikerziekte)
  • Hepatitis B
  • Irregulaire antistoffen

  Bloedprikken dient niet nuchter te gebeuren, dus eet voor het prikken normaal.

  Nederland is het eerste land ter wereld waar prenataal standaard de bloedgroep van de bay wordt bepaald bij rhesus negatieve zwangeren. Goed nieuws want hierdoor wordt maar liefst 40% minder vaak anti D toegedient.

  Meer informatie over de rhesusfactor kun je vinden op Rhesusprik. Sinds 2012 wordt niet alleen de rhesus D factor bepaald in de bloedgroep maar ook de rhesus c factor.

  1. Kraamzorg regelen.

  Wij raden aan om de kraamzorg te regelen tussen 12 en 16 weken zwangerschap. Dit kan bij onderstaande organisaties:

  1. Erkenning.

  Ben je niet getrouwd dan bestaat de mogelijkheid voor de vader om de baby te erkennen. Je moet de erkenning regelen op de gemeente. Het is verstandig om de erkenning al tijdens de zwangerschap te regelen. Op het moment van erkenning kan direct bepaald worden welke achternaam het kind krijgt. Erkenning kan van belang zijn voor het erfrecht, de nationaliteit, het bepalen van het omgangsrecht en het ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag kan schriftelijk aangevraagd worden bij het kantongerecht nadat het kind is geboren.

  1. Huisarts en apotheek.

  Het is belangrijk dat je de huisarts en je apotheek op de hoogte brengt van je zwangerschap, zodat hij of zij er rekening mee kan houden bij bijvoorbeeld het voorschrijven van bepaalde medicatie.

  1. Kinderopvang.

  Het is verstandig om al tijdens de zwangerschap informatie in te winnen bij de verschillende kinderopvangcentra (of andere vormen van opvang) en je al aan te melden. Mogelijk is er een wachtlijst.

  1. Aanmelding zwangerschapscursus.

  Kijk voor de zwangerschapscursussen bij Cursus.

  Wij helpen je kiezen wat bij jullie past

  Aan iedere zwangere worden prenatale screeningsonderzoeken aangeboden. Aan zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben op de geboorte van een kindje met een aangeboren afwijking worden naast de prenatale screeningsonderzoeken ook prenatale diagnostische onderzoeken aangeboden. Wat dit inhoudt en voor jou kan betekenen leggen wij hier uit. Voor al deze onderzoeken geldt dat je zelf bepaald of je het onderzoek laat verrichten en wat jullie met de uitslag van het onderzoek gaan doen.
  Prenatale onderzoeken kunnen je geruststellen over de gezondheid van jullie baby maar het kan ook leiden tot meer ongerustheid en het maken van moeilijke keuzes.

  Er zijn twee soorten screening:

  1. Onderzoek naar downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom: de NIPT (niet-invasieve prenatale test ).
  2. Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 13 wekenecho en de 20 wekenecho.

  Je (jullie) beslissen zelf of jullie deze onderzoeken wilt laten doen.

  Graag informeren wij je over de mogelijkheden van prenatale screening. Heb je tijdens je eerste bezoek aan ons gezegd dat je meer wilt weten over prenatale screening? Dan krijg je hier een uitgebreid gesprek over (counseling).

  Kijk voor meer informatie, folders en animatievideo’s op www.pns.nl, de website over pre- en neonatale (na de geboorte )screeningen.

  De 13- en de 20 weken echo vinden plaats in het echocentrum CVONL gevestigd op laag 3 van het Geboortecentrum in VieCuri Venlo. Verwijzing en verdere informatie over deze onderzoeken ontvang je van ons tijdens een controle.
  Het labformulier voor het laten verrichten van NIPT ontvang je van ons tijdens een controle of per mail daarna. Bloedprikken hiervoor kan bij de priklocaties van VieCuri in Venlo en Panningen op ma t/m do. Het reguliere bloedonderzoek dat bij iedereen plaatsvindt kan tegelijkertijd worden verricht dus neem ook de aanvraag formulieren hiervoor mee.

  Prenatale diagnostiek

  Aan zwangeren die een verhoogd risico hebben op het krijgen van een kindje met een aangeboren afwijking wordt prenatale diagnostiek aangeboden. Dit kan een vlokkentest, een vruchtwaterpunctie of een geavanceerd ultrageluid onderzoek zijn (GUO).  Of je onderzoek laat verrichten is jullie eigen keuze. Welk onderzoek wordt verricht is afhankelijk van de indicatie voor de diagnostiek en van je eigen voorkeur.
  Een verhoogd risico kan aanwezig zijn door een groot aantal verschillende redenen, bijvoorbeeld:

  • Er is sprake van een aanwijzing voor een syndroom of andere aandoening uit de NIPT.
  • Er is sprake van een verdikte nekplooi.
  • Er komen afwijkingen/ziekten voor in jouw familie of in die van je partner die (mogelijk) erfelijk zijn.
  • Je gebruikt medicatie (of hebt die gebruikt) die schadelijke effecten kan hebben op een ongeboren baby.
  • Er is uit ander onderzoek een vermoeden op een afwijking jezelf of je partner is drager van een afwijking.

  Denk je dat jij in aanmerking komt voor een prenataal diagnostisch onderzoek dan willen we graag vroeg in de zwangerschap een afspraak maken om mogelijkheden ten aanzien van de verschillende onderzoeken te bespreken. Twijfel je of er voor jullie een indicatie bestaat voor prenatale diagnostiek dan kan het ook prettig zijn om voor de zwangerschap een gesprek daarover te hebben met ons op het kinderwensspreekuur.
  Soms is meer informatie nodig. Wij kunnen je dan verwijzen naar een klinisch genetisch centrum voor een specifiek advies.

  Een momentje tijd voor jullie!

  In onze praktijk vinden controles tijdens de zwangerschap plaats individueel of in groepsverband volgens het Centering Pregnancy systeem. De keuze voor een van beide maak je zelf.

  Onderstaand vindt je informatie over individuele controles.

  De vervolgcontroles duren telkens 15 minuten. Voor bepaalde controles plannen we 20 of 30 minuten in zodat er tijd is om bijvoorbeeld de voeding en de bevalling te bespreken of een echo te maken. Natuurlijk kan het voorkomen dat je zelf merkt dat het nodig is een item wat uitgebreider te  bespreken. Als het kan geef dit tijdig aan zodat we rekening daarmee kunnen houden in de planning.

  Tijdens een controle kan het altijd voorkomen dat er een situatie is die meer tijd kost dan gepland staat. Dit kunnen wij niet helemaal voorkomen. Wij proberen, maar vragen ook jullie hulp daarin, om de tijd samen te bewaken zodat lang wachten voorkomen wordt.

  Controles hoeven medisch gezien bij de meeste mensen aan het begin van de zwangerschap minder frequent plaats te vinden dan aan het einde van de zwangerschap. Problemen op gebied van bijvoorbeeld groei van de baby en bloeddruk ontstaan meer richting einde van de zwangerschap.

  Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn meer of minder controles mogelijk. Dit bekijken we in onderling overleg. Even kijken met echo buiten de momenten dat echo nodig is medisch gezien is heel erg leuk. Maar je zult merken dat het luisteren met de doptone naar het hartje van de baby zonder beeld meer ruimte geeft om te fantaseren over jullie kindje. Heel belangrijk in het proces van hechten aan de baby.

  We proberen iedereen de mogelijkheid te bieden om een aantal keren tijdens de zwangerschap naar het kindje te laten kijken. Dit is mogelijk op de locatie in Maasbree. Uitgebreid kijken naar het kindje kan (ook in 3D) in het echocentrum waar ook de 20 weken echo plaatsvindt.

  Volgens onderstaand schema vinden ongeveer de controles en echo’s plaats:

  tot 24 weken:  Echo 7-9 weken, (telefonische) intake, echo 10-13 weken, controle 14-17 weken, echo 18-20 weken, controle 21-23 weken.

  24 tot 30 weken:  controle a 3 weken. Echo groei op indicatie rond 28 weken.

  30 tot 36 weken:   controle a 2 weken. Echo groei op indicatie rond 32 weken.  Echo ligging 34-36 weken.

  36 tot 41 weken:   controle iedere week.

  Persoonlijke aandacht
  Tijdens de controle wordt er altijd stilgestaan bij hoe jij je voelt lichamelijk en psychisch. Uiteraard is dit ook het moment om vragen te stellen en klachten te bespreken. Gedurende de zwangerschap komt de keuze borst- of flesvoeding, de plaats van de bevalling, omgaan met pijn en beladvies voor de bevalling aan bod.

  Lichamelijk onderzoek

  Tijdens iedere controle wordt de bloeddruk gecontroleerd.

  Uitwendig zwangeren onderzoek: elke controle wordt gevoeld naar de groei van de baarmoeder. Vanaf 28 weken beoordelen we tevens de ligging van het kindje en op het einde van de zwangerschap controleren we of de baby goed indaalt in het bekken.

  Elke controle wordt naar de hartslag van het kindje geluisterd.

  Onderzoek op zwangerschapsdiabetes vind plaats op indicatie tussen 24-28 weken.

  Tijdens de controle met 27 weken wordt bij de zwangeren die rhesus C en/of D negatief zijn, extra bloed geprikt om te screenen op mogelijke antistoffen.

  Bij 30 weken zwangerschap wordt nogmaals het ijzergehalte bepaald in het bloed.

  Als we reden zien voor extra onderzoek, kunnen we je verwijzen naar je huisarts of naar de gynaecoloog.

  Zwanger? Even stilstaan bij je lifestyle!

  Als je zwanger bent is je gezondheid nog meer van belang dan normaal. Jullie baby is volledig afhankelijk van jouw leefstijl en voeding. Je eigen invloed op het gezond zijn van jullie kindje is dus groot. Hier kan je lezen wat je zelf kan doen en wat je beter kan laten.

  Aan te raden:
  Extra foliumzuur, vitamine D en calcium.
  Foliumzuur
  Het gebruik van deze vitamine wordt aangeraden vanaf het moment dat je zwanger wilt worden tot en met de 10e week van je zwangerschap. Foliumzuur speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel. De kans op het voorkomen van een open ruggetje wordt kleiner. Er zijn ook aanwijzingen dat de kans op andere afwijkingen zoals een hazenlip, open gehemelte, urinewegafwijkingen, ledemaat- en hartafwijkingen vermindert. De aanbevolen hoeveelheid is 0,4 mg per dag.

  Vitamine D
  Aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven wordt aanbevolen om extra vitamine D in te nemen. Vitamine D zorgt samen met calcium voor sterke botten. De aanbevolen hoeveelheid is 10 microgram per dag. Daarnaast (of op de eerste plaats) is het belangrijk om dagelijks een kwartier buiten te zijn zodat vitamine D in de huid (onder invloed van zonlicht) kan worden aangemaakt. Ook uit de voeding wordt vitamine D opgenomen. Vitamine D zit in vetten, vlees, kaas en eieren.

  Calcium

  Aan iedere zwangere wordt aangeraden om 1000mcg calcium per dag binnen te krijgen. O.a. belangrijk om pre-eclampsie te voorkomen. Calcium is in principe voldoende uit voeding op te nemen. Lukt dat niet dan raden wij aan om extra calcium uit tablet bij te gebruiken (tot 1000mcg/dag). Check je hoeveelheid.

  Drink veel vocht
  Drink 1,5- 2 liter op een dag, het liefst water, kruidenthee en suikerarme dranken. In je zwangerschap heb je veel vocht nodig. Je baby heeft dit nodig voor zijn ontwikkeling en je maakt een liter extra bloed aan. Een extra voordeel is dat het je stoelgang bevordert.

  Zorg voor voldoende beweging
  Een goede conditie helpt je bij je zwangerschap en bij de bevalling. Heel fanatiek sporten is niet aan te raden, maar rustig aan sporten is heel gezond. Je lichaam geeft zelf aan wanneer je teveel doet (je krijgt dan bijvoorbeeld last van harde buiken of je rug/bekken). Pas je dan aan door in een lager tempo of korter te sporten. Extra beweging neem je niet alleen door te sporten. Je kan ook gaan wandelen of een keer extra de fiets pakken. Zwemmen geeft ook veel beweging en is lekker tot aan de bevalling.

  Zorg voor een goede basisvoeding
  Het voedingscentrum geeft onderstaand voedingsadvies voor zwangeren. Deze hoeveelheden lijken misschien veel maar je zult waarschijnlijk merken dat je lichaam om meer tussendoortjes vraagt. Probeer deze ook gezond te houden met bijvoorbeeld brood, fruit, groente, soep.

  • 250g groente
  • 2 portie fruit
  • 4-7 bruine / volkoren boterhammen
  • 4-5 opscheplepels volkoren graanproducten of 4-5 aardappelen
  • 1+ portie vis / peulvruchten / vlees
  • 25g ongezouten noten
  • 2-3 porties zuivel
  • 40g kaas
  • 40g smeer- en bereidingsvetten
  • 1,5-2 liter vocht

  Vis
  In verse groenten en fruit zitten veel belangrijke voedingsstoffen. Daarnaast bevatten groente en fruit ook veel vezels. Om een listeria infectie te voorkomen is het wel aan te raden de groente vers te eten en te wassen van te voren.

  De vetzuren in vis (EPH en DHA) zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen en het gezichtsvermogen bij de ongeboren baby. Met name vette vis bevat veel EPH en DHA. Het voedingscentrum adviseert zwangere vrouwen 2 maal per week vis te eten waarvan ten minste 1 maal vette vis. Kies niet voor roofvissen, onverwarmde gerookte vis en paling (kan een te hoog dioxine gehalte bevatten). Mogelijk kunnen visolie tabletten een alternatief zijn voor het eten van vis. Er zijn in sommige studies gunstige effecten aangetoond op het geheugen van de zwangere en een kleinere kans op depressiviteit.

  Meer lezen over vis en zwanger zijn

  Multivitamine
  Bepaalde vitaminen en mineralen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van je kindje. Bij een gevarieerde voeding met voldoende groenten en fruit is het niet nodig een multivitamine te gebruiken. Eet je ongezond, onregelmatig of heb je geen eetlust dan is het verstandig een multivitamine te slikken. Let er wel op dat je altijd een vitamine speciaal voor zwangere vrouwen slikt. De samenstelling is hiervoor aangepast.

  Zorg voor goede hygiëne
  Houd je koelkast schoon en bewaar producten niet te lang in de koelkast. Was je handen voor het koken.

  Af te raden
  Rauwmelkse producten en voorverpakte gerookte vis.
  Kazen gemaakt van melk direct van de koe kun je beter niet gebruiken tijdens je zwangerschap, dit zijn rauwmelkse kazen. Er bestaat een kans dat hierin de listeriabacterie te vinden is. Van deze bacterie kun je een infectie krijgen waar ook je kindje ziek van kan worden. De kans op een listeriainfectie is heel klein maar valt vaak wel te voorkomen door rekening te houden met bovenstaand advies.
  Nederlands kaas mag je gewoon eten en ook buitenlandse kazen van gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk mag je gewoon eten. Alleen de kazen waar “au, lait cru”op staat kun je beter laten staan.

  Uit onderzoek is gebleken dat de listeriabacterie soms ook te vinden is in voorverpakte (vacuüm) gerookte visproducten. Het gaat hier om gerookte zalm, forel, paling, haring en makreel. Indien je de gerookte vis verwarmd in een gerecht dan mag je het wel eten. De verse variant van deze vissoorten zijn geen probleem, het is zelfs erg gezond om vis te eten.

  Rauw vlees en kattenontlasting
  In rauw vlees kan toxoplasmose zitten, dit is een parasiet die in kattenontlasting zit. Maak dus geen kattenbakken schoon, draag handschoenen bij het tuinieren, was je groente voor gebruik en eet geen rauw vlees of vleeswaren zoals filet American of rosbief en carpaccio.

  Orgaan vlees (voornamelijk lever)
  In lever en ander orgaanvlees zit veel vitamine A. Inname van grote hoeveelheden vitamine A in de zwangerschap verhoogt het risico op aangeboren afwijkingen. Een boterham per dag met bijvoorbeeld leverworst kan geen kwaad.

  Medicijnen
  Gebruik geen medicijnen zonder overleg met je huisarts of verloskundige. Dit geldt ook voor medicijnen die je zonder recept kunt krijgen. Vertel je huisarts altijd dat je zwanger bent als hij/zij een medicijn voorschrijft.

  Roken
  Rook niet in je zwangerschap. Probeer echt te stoppen voor je kind en voor jouw eigen gezondheid. Roken in de zwangerschap brengt duidelijke risico’s met zich mee. Zelf roken, maar ook veelvuldig verblijf in een rokerige omgeving kan een nadelig effect op de zwangerschap hebben. In sigaretten zitten schadelijke stoffen, ze zorgen voor een verminderde doorbloeding van de placenta en daardoor een verminderde zuurstoftoevoer naar het kind.

  Als gevolg van de verminderde doorbloeding en de afgenomen zuurstoftoevoer bestaat het risico dat de baby minder goed groeit. Kinderen van rokende moeders hebben daarom vaker een (te) laag geboortegewicht en worden ook vaker te vroeg geboren dan kinderen van niet-rooksters. Ze kunnen daardoor kwetsbaarder zijn, tijdens hun eerste levensjaren hebben ze vaker ziekten aan de luchtwegen. Er zijn aanwijzingen dat wiegendood vaker voorkomt als er in de buurt van de baby gerookt wordt. Gevolgen van roken zijn daarnaast nog meer kans op hoge bloeddruk en loslaten van de placenta.

  Het advies aan beiden ouders is om te stoppen met roken en zoveel mogelijk rokerige ruimtes vermijden. Stoppen is voor veel rokers heel moeilijk, als je stopt met roken is de kans dat je dit volhoudt wel groter dan als je mindert. Daarmee blijft de lichamelijk verslaving in stand.

  Alcohol
  Het is het beste om geen alcohol te gebruiken tijdens je zwangerschap. De alcohol gaat door de placenta naar je kindje. De lever van je kind is nog onrijp en kan het dus niet zelf verwerken. Bovendien is het mogelijk dat er een foetaal alcohol syndroom ontstaat.
  Ook als je zwanger wil worden is het af te raden om alcohol te gebruiken. Dit geldt voor jezelf en voor je partner. De kans dat je zwanger wordt is groter als jullie geen alcohol gebruiken. Daarnaast heb je dan ook geen alcohol genomen op moment dat je nog niet weet dat je zwanger bent.

  Drugs
  Gebruik geen drugs tijdens je zwangerschap. Zowel hard als softdrugs zijn slecht voor je kind. De kans op sterfte rondom de bevalling is verhoogd en je kind komt verslaafd ter wereld en moet na de geboorte afkicken.

  Contact met schadelijke stoffen
  Wees voorzichtig met schadelijke stoffen. Heb je contact (gehad) met schadelijke stoffen geef dit dan door aan ons zodat we kunnen bekijken of je hiervan problemen voor jullie baby kunt verwachten.

  Meer lezen over schadelijke stoffen
  Kom jij of je partner beroepsmatig in contact met schadelijke stoffen dan adviseren wij om voor de zwangerschap hierover na te denken.
  Meer lezen contact met schadelijke stoffen

  Zorgen? Wij denken met je mee, neem laagdrempelig contact met ons op.

  Wanneer bellen

  Is ons praktijknummer niet direct bereikbaar luister dan naar de spoedoptie op de voicemail en maakt daar gebruik van.

  In het algemeen geldt dat je ons altijd moet bellen als:

  • Bij vaginaal bloedverlies
  • Bij hoofdpijn, sterretjes zien, braken, pijn in de bovenbuik of pijn tussen de schouderbladen
  • Bij minder bewegingen van je kind dan anders (zie ook Minder voelen bewegen)
  • Nog geen 37 weken zwanger en je denkt dat je aan het bevallen bent
  • Bij vruchtwaterverlies
  • Als je vragen hebt of je ongerust bent.

  Soms zal je merken dat je twijfelt of iets spoed is of niet, wij vinden het prettig als je dat even overlegd met ons. Soms is een telefoontje al voldoende voor jou om weer gerust te zijn.

  Instructies over bellen als de bevalling is begonnen na 37 weken kun je terugvinden bij de informatie over de bevalling en zullen wij met jullie bespreken. Dit is ook afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en jouw eigen inschatting op dat moment.

  Contact opnemen met je verloskundige – signalen

   Stuitligging

  Aan het einde van de zwangerschap liggen de meeste baby’s met het hoofdje naar beneden. Dit heet een ‘hoofdligging’. Als je baby met zijn billen naar beneden ligt noemen we dat een stuitligging. Een stuitligging geeft meer kans op complicaties tijdens en na de bevalling.

  Baby’s bewegen regelmatig in het vruchtwater en veranderen vaak van ligging. Rond de 36 weken liggen de meeste babys in hoofdligging en nog 3-4% in stuitligging. Rond 30 weken ligt nog ongeveer 25% van de kinderen in stuitligging.

  Een stuitligging is goed door uitwendig onderzoek van de buik op te sporen. Bestaat er twijfel over de ligging van de baby tijdens de laatste weken van de zwangerschap dan zullen we met echo bekijken hoe het kindje ligt.

  Als er een stuitligging (of eventueel een dwarsligging) is vastgesteld zullen we samen bespreken wat hiervan de consequenties voor de bevalling kunnen zijn en of draaien van het kindje (versie) gewenst is.

  Draaien ook wel versie genoemd vindt in deze regio meestal plaats in het geboortecentrum in Venlo.

  Voor het draaien van de baby wordt een infuus ingebracht waardoor je weeënremmers krijgt toegediend. Dit maakt de baarmoeder zo soepel mogelijk. Er wordt voor en na het draaien een hartfilmpje (CTG) van de baby gemaakt ter controle van jullie kindje.

  Folder stuitligging en draaien VieCuri Venlo

  Een andere manier om het kindje van stuitligging naar hoofdligging te laten draaien is door acapunctuur/moxatherapie toe te passen. Dit kan plaatsvinden vanaf 33 weken.

  Moxatherapie kan o.a. plaatsvinden in Maasbree in het Paramedisch Centrum.

  Groeivertraging

  De groei van jullie kindje houden we in de gaten door tijdens iedere controle door uitwendig onderzoek van je buik de hoogte en vulling van je baarmoeder te beoordelen. Dit doen we door voelen en meten van de baarmoeder (vanaf 26 weken). Meestal geeft dit voldoende indruk van de groei van jullie kindje. Daarnaast wordt rond 32 weken de grootte van de baby met echo beoordeeld.

  In sommige gevallen wordt er (regelmatig) een echo gemaakt:

  • als er aanwijzingen zijn dat je kind niet goed groeit,
  • als je eerder een kind hebt gekregen dat te klein werd geboren,
  • als de hoogte van de baarmoeder bij jou moeilijk te meten is of minder betrouwbaar is door overgewicht.

  Voor het onderzoek is het belangrijk dat de omstandigheden steeds zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Je benen gestrekt tijdens het meten en een lege blaas.

  Soms blijkt dat een kindje achter blijft in groei.

  Groeivertraging heeft verschillende oorzaken. Meestal ontstaat groeivertraging pas in het laatste trimester van de zwangerschap, dus ongeveer vanaf 26 weken. De belangrijkste oorzaak van groeivertraging is een slecht functionerende moederkoek (placenta). Dit kan komen door problemen bij de moeder zoals hoge bloeddruk.  Roken speelt een hele belangrijke rol bij groeivertraging. Stoppen met roken is daarom erg belangrijk. Het heeft zelfs nog nut om te stoppen vlak voor je bevalling!

  Soms is er sprake van een infectie als reden van groeivertraging of blijkt er iets aan de hand te zijn met de gezondheid van het kindje.

  Onderzoek naar de oorzaken van groeivertraging en ook de verdere controle op conditie en groei van het kindje vinden plaats bij de gynaecoloog.

  Groeivertraagde kinderen hebben minder reserves in de zwangerschap, tijdens de bevalling en daarna. Dat betekent dat ze een grotere kans op problemen hebben. Soms wordt daarom de bevalling ingeleid, soms zelfs voor de uitgerekende periode (voor 37 weken).

  Minder voelen bewegen

  Vanaf 16-20 weken zwangerschap kun je je baby meestal voelen bewegen. De bewegingen zijn in het begin nog heel zwak maar worden sterker naarmate de baby groeit. ‘Leven voelen’ wordt dit ook wel genoemd. Het is leuk en belangrijk de bewegingen van je baby te leren kennen. Zo merk je snel genoeg wanneer er iets verandert en wanneer je contact moet opnemen met ons.

  Elke dag voelen

  Leven voelen ervaart ieder vrouw anders. Vanaf ongeveer 28 weken zwangerschap zul je iedere dag je baby kunnen voelen bewegen. Als de moederkoek aan de voorkant van de baarmoeder ligt, kun je de baby tot 28 weken minder goed voelen. Na 28 weken worden de bewegingen van je baby zo krachtig dat je de bewegingen voelt. Ook kan je houding van invloed zijn op het voelen bewegen van je baby. Als je ligt zul je je kind beter voelen bewegen dan als je staat. Roken, alcohol en drugsgebruik zijn ook van invloed op het voelen bewegen van je baby.

  Wat doe je als je je baby anders, minder of niet beweegt?

  • Tot 24 weken
   Niet alle vrouwen voelen dagelijks leven in hun buik. Heb je na 24 weken je baby nog niet gevoeld? Neem dan contact op met ons.
  • Van 24 tot 28 weken

  In deze periode is het patroon van bewegingen van je baby per dag nog erg verschillend. Twijfel je of je baby wel voldoende voelt, neem dan contact op met ons.

  Vanaf 28 weken
  Nu moet je de baby elke dag regelmatig kunnen voelen. Als je baby minder beweegt dan normaal, neem dan de tijd om beweging in je buik te voelen. Als je op je linkerzij ligt, voel je je baby het best. In die houding is de doorbloeding van de placenta het meest optimaal.

  Ga 2 uur op je linkerzij liggen

  Voel je minder dan 10 bewegingen deze 2 uur of twijfel je over de kracht van de bewegingen en ben je niet gerustgesteld?

  Neem dan meteen contact op met ons. Wacht niet tot de volgende dag!

  Eind van de zwangerschap

  Aan het eind van de zwangerschap heeft je baby steeds minder ruimte om te schoppen. Het heftige schoppen gaat over in het voelen schuiven. Hij kan niet meer alle kanten op bewegen en de bewegingen kun je daardoor als minder hevig ervaren. Je baby slaapt vaak. Op die momenten beweegt hij nauwelijks. Toch is het belangrijk dat je je baby voldoende voelt bewegen. Hierbij telt elk schopje dat je voelt mee. Alle bewegingen tellen als een ‘schop’, behalve de hik. Verschillende bewegingen op hetzelfde moment moet je beschouwen als één ‘schop’. De beste manier om de bewegingen te voelen is om ontspannen te gaan liggen of te zitten en je te concentreren op de bewegingen. Als je baby slaapt, kun je hem wakker maken door zacht op je buik te duwen.

  Folder je baby voelen bewegen

   

  Goed voorbereid op wat er gaat komen..

  Zwangerschaps yoga

  Klavertjevier yoga

  Zwangerschapsyoga in Egchel door yogadocente en voormalig verloskundige Willy van de Mortel.  Aandacht voor ademhaling, ontspanning en kracht en praktische voorbereiding op de bevalling in groepsverband als ook in prive (partner)les. Starten mogelijk vanaf 14 weken.

  Wies Ebisch (Panningen),
  Tel 077-3071024/06-11184207.

  Yoga centrum Léspoir (Horst),
  Tel 077-8515008

  Yoga Puur Huys (Horst) Eva Wetsteijn & Dave Peeters,
  Tel 06-18751612

  Phycura cursus Ontspannen zwanger.

  Zwanger & Fit bij Lekker Laeve in Helden 

  Zwanger & Fit is een cursus van 8 lessen (inclusief partneravond) vóór en 4 lessen Mama & Fit na de bevalling. Combinatie van een half uurtje theorie, een heerlijke boswandeling en een half uur in de oefenruimte: kracht, ademhaling én ontspanning. Mama & Fit is bedoeld om na de bevalling weer helemaal te herstellen: een circuittraining van Personal Trainer Sjaak in een klein groepje. (met kinderopvang!)

  Lekker Laeve

  Oefentherapie Cesar
  Zwangerschapsgym onder begeleiding van een oefentherapeut Cesar in Baarlo, Maasbree o.a. Ook last minute cursus mogelijk.

  Cesar therapie

  Zwangerfit, actieve zwangerschapstraining en voorlichting

  Fysiopraktijk Vitae

  Fysiopraktijk het Withuis Venlo

  Fysiopraktijk Phycura Baarlo

  Fysiomotion Panningen

  Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

  Haptonomische zwangerschapsbegeleiding Baarlo

  Hypnobirthing

  Bianca Gerritsen

  FB: Bianca Gerritsen – Vanuit je start

  Mucha Mama Roermond

  Hypnobirth cursus joyfullbirth & Babies

  info@joyfulbirthenbabies.nl

  Voorlichtingsavond over bevallen in het Geboortecentrum

  Borstvoeding

  Babymassage

  Met je baby ben je welkom voor onze cursus Shantala Baby massage en vanaf 3 maanden voor Baby & Yoga: ontspanning n plezier voor twee!

  Cursus EHBO voor kinderen

  Speciaal voor leden en cliënten van verloskundigenpraktijken slechts € 84,95

  Bij de cursus EHBO bij Kinderen leer je wat je kunt doen. Nu je zelf zwanger bent is het een goed moment om te leren hoe je eerste hulp kunt verlenen bij je kind(eren) via de snelle en gemakkelijke cursus van iedereenEHBO.nl

  De cursus

  Je volgt de cursus in je eigen tempo. Het bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. Theorie: Je leert de theorie online door het bekijken van foto’s, filmpjes en luisteren naar instructies. De theoriecursus wordt afgesloten met een eindtoets. Praktijk: Nadat de theorie is behaald volgt één praktijkbijeenkomst. Hierbij oefen je, onder begeleiding van een erkende EHBO-instructeur de belangrijkste EHBO-handelingen. Deze praktijkles duurt vier uur. Er is ruimte voor maximaal 14 personen per cursusdatum.

  Schrijf je nu in en start direct met de cursus. Na inschrijving krijg je toegang tot je eigen leeromgeving, de campus. Hier staat de theorie voor je klaar en kun je een praktijkbijeenkomst inplannen.

  Aanstaande papa’s, welkom!

  Over een aantal maanden word je vader. Vaak was dat een hele bewuste keuze maar ondanks dat is het heel normaal dat je nog wat onzeker bent of het nu zo’n goed idee was en er wat benauwd van voelt. Logisch want t is ook niet niks. Veel aanstaande vaders maken zich net wat meer zorgen over financiële zaken en zekerheid van baan. Daarnaast zal je relatie met je partner veranderen. Al met al roept dat soms wel wat negatieve gevoelens op. Je bent zeker niet de enige en vooral: het zegt niets over hoe jij zal gaan zijn als vader.

  Het kan helpen om t er eens over te hebben met andere vaders of met de aanstaande opa’s.

  Er is ook steeds meer te lezen over dit onderwerp. Bijvoorbeeld het boek geschreven door David Borman ‘Aanpakken voor Aanstaande vaders’.

  Wanneer de eerste weken van de zwangerschap voorbij zijn zal je waarschijnlijk gewend raken aan de nieuwe situatie. Je zal steeds meer gaan genieten van het feit dat je vader wordt. Zet je zorgen opzij en geniet van dat kindje daarbinnen. Een uniek, klein mensje van jullie samen!

  Een band opbouwen met je kindje

  Een band met een baby opbouwen tijdens de zwangerschap is voor een vrouw makkelijker dan voor een man. Een vrouw draagt het kindje negen maanden bij haar. Zij voelt de kleine als eerste bewegen. Als man bouw je een band op door bijvoorbeeld mee te gaan naar de controles bij de verloskundige (dat hoeft niet iedere keer maar mag natuurlijk wel!) het hartje te horen kloppen, je kindje te voelen trappelen in de buik, te praten tegen de kleine (je kan de baby in de buik laten wennen aan jouw stemgeluid), de babykamer in te richten en samen in boeken of op sites te kijken hoe groot jullie kindje nu al is en hoe ver de ontwikkeling is.

  De bevalling

  De bevalling kan ook bij aanstaande papa’s vooraf angst oproepen. Dat te maken met het gevoel niet helemaal te weten wat er op jullie af gaat komen en onzekerheid over jouw rol in dat proces. Het helpt om je te verdiepen in wat er gebeurd tijdens een bevalling, heb het samen met je partner hierover. En kom mee naar het gesprek dat jullie samen hebben met ons over de bevalling en geef aan hoe jij hierin staat.

  Tijdens de bevalling is het fijn als je jouw partner op een positieve manier kunt steunen. Hoe het proces ook verloopt, er voor haar zijn en oog hebben voor haar behoeften is voldoende! Zij zal aangeven wat ze graag wil en niet wil. Luister naar haar en toon begrip. Als ze het moeilijk heeft helpt medelijden niet, probeer haar vertrouwen te geven dat zij het aankan en er altijd oplossingen zijn.

  Een knuffel, een kus, massage van de rug, aangeven van een koud washandje of wat drinken en iets kleins te eten halen zijn praktische voorbeelden van dingen die je kunt doen. Maar er zijn ook zeker een heleboel vrouwen die het prettig vinden als je alleen maar er bent.

  Het kraambed

  De dagen na de geboorte helpt de kraamverzorgster jou en je partner met de verzorging van jullie baby. Gelukkig maar, want dit een spannende en intensieve periode. De meeste vaders krijgen van hun werkgever vaak maar twee tot vier dagen vrij. En dat is niet veel, want vooral als je voor het eerst ouders bent geworden, kun je nog heel wat leren van de kraamverzorgster.

  Probeer daarom niet pas vrij te nemen als de kraamverzorgster na acht dagen weer weg is, maar plan ook wat tijd in op het moment dat ze er nog is.

  Geniet

  Vaders hebben het vaak druk tijdens de eerste dagen na de bevalling. Het regelen van de geboortekaartjes en de aangifte op het gemeentehuis, de telefoontjes die er komen, de boodschappen… Probeer deze klusjes bij voorkeur op één dag te doen, zodat je de rest van de vrije dagen overhoudt om te genieten van de tijd met je gezin.

   Bezoek

  Een bevalling kost niet alleen voor energie voor je partner, ook voor jou is dit een heftige periode. Probeer te bedenken samen met je partner hoeveel bezoek jullie willen ontvangen en wanneer. Bij het oudste kindje ervaren veel ouders de kraamvisite in de eerste week als veel.

   

  Enkele lieve reacties