Onderzoeken

Wij helpen je kiezen wat bij jullie past

Aan iedere zwangere worden prenatale screeningsonderzoeken aangeboden. Aan zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben op de geboorte van een kindje met een aangeboren afwijking worden naast de prenatale screeningsonderzoeken ook prenatale diagnostische onderzoeken aangeboden. Wat dit inhoudt en voor jou kan betekenen leggen wij hier uit. Voor al deze onderzoeken geldt dat je zelf bepaald of je het onderzoek laat verrichten en wat jullie met de uitslag van het onderzoek gaan doen.
Prenatale onderzoeken kunnen je geruststellen over de gezondheid van jullie baby maar het kan ook leiden tot meer ongerustheid en het maken van moeilijke keuzes.

Prenatale screeningsonderzoeken zijn de combinatietest, NIPT en de 20 weken echo.
Meer lezen over deze onderzoeken. Folders over deze onderzoeken vindt je ook op deze site.
De combinatietest en de 20 weken echo vinden plaats in het echocentrum CVONL gevestigd op laag 3 van het Geboortecentrum in VieCuri Venlo. Verwijzing en verdere informatie over deze onderzoeken ontvang je van ons tijdens een controle.
Het labformulier voor het laten verrichten van NIPT ontvang je van ons tijdens een controle of per mail daarna. Bloedprikken hiervoor kan bij de priklocaties van VieCuri in Venlo, Venraij en Panningen. Het reguliere bloedonderzoek dat bij iedereen plaatsvindt kan tegelijkertijd worden verricht dus neem ook de aanvraag formulieren hiervoor mee.

Prenatale diagnostiek

Aan zwangeren die een verhoogd risico hebben op het krijgen van een kindje met een aangeboren afwijking wordt prenatale diagnostiek aangeboden. Dit kan NIPT zijn (na een verhoogd risico uit de combinatietest), een vlokkentest, een vruchtwaterpunctie of een geavanceerd ultrageluid onderzoek zijn (GUO).  Of je onderzoek laat verrichten is jullie eigen keuze. Welk onderzoek wordt verricht is afhankelijk van de indicatie voor de diagnostiek en van je eigen voorkeur.
Een verhoogd risico kan aanwezig zijn door een groot aantal verschillende redenen, bijvoorbeeld:

  • Er is een verhoogd risico vastgesteld uit de combinatietest of er is sprake van een verdikte nekplooi.
  • Er komen afwijkingen/ziekten voor in jouw familie of in die van je partner die (mogelijk) erfelijk zijn.
  • Je gebruikt medicatie (of hebt die gebruikt) die schadelijke effecten kan hebben op een ongeboren baby.
  • Er is uit ander onderzoek een vermoeden op een afwijking jezelf of je partner is drager van een afwijking.

Denk je dat jij in aanmerking komt voor een prenataal diagnostisch onderzoek dan willen we graag vroeg in de zwangerschap een afspraak maken om mogelijkheden ten aanzien van de verschillende onderzoeken te bespreken. Twijfel je of er voor jullie een indicatie bestaat voor prenatale diagnostiek dan kan het ook prettig zijn om voor de zwangerschap een gesprek daarover te hebben met ons op het kinderwensspreekuur.
Soms is meer informatie nodig. Wij kunnen je dan verwijzen naar een klinisch genetisch centrum voor een specifiek advies.