Oorzaak van een miskraam

De oorzaak van een miskraam is bijna altijd een toevallige aanlegstoornis van het vruchtje waardoor verder groeien niet mogelijk is en afstoting plaatsvindt. Een behandeling is niet mogelijk. Ongeveer een kwart van alle vrouwen krijgt te maken met een miskraam.

De kans op een miskraam neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Voor vrouwen jonger dan 35 jaar is de kans op een miskraam bij een zwangerschap ongeveer 1 op 10. Tussen de 35 en 40 jaar is die kans ongeveer 1 op 5-6 en tussen de 40 en 45 jaar eindigt 1 op de 3 zwangerschappen in een miskraam.

Komen herhaald miskramen voor dan bestaat de mogelijkheid om onderzoek naar een eventuele oorzaak te verrichten. Vanaf het doormaken van 2 miskramen (afhankelijk van de situatie) wordt chromosomenonderzoek bij jezelf en bij partner aangeboden. De kans dat dragerschap van een chromosoomafwijking wordt gevonden is enkele procenten. Mocht dit bij een van jullie aanwezig zijn, dan bestaat nog steeds een hele grote kans dat jullie een gezond kindje kunnen krijgen. Een klinisch geneticus kan daarover meer informatie geven.

Vanaf 3 miskramen kan uitgebreider bloedonderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van uitkomsten daarvan bestaat soms een mogelijkheid van behandeling.
Inmiddels is het duidelijk dat roken en overgewicht (BMI >25-30) de kans op een miskraam vergroten. Een gezonde leefstijl verkleint de kans op een miskraam.

Enkele lieve reacties