Als een miskraam is vastgesteld

Is op een echo vastgesteld dat het vruchtje niet meer leeft of is er sprake van een leeg vruchtzakje dan bestaat de keuze om af te wachten of om de miskraam op te wekken. Medisch gezien heeft het de voorkeur om enige tijd af te wachten totdat de miskraam spontaan optreedt. De kans op complicaties is dan het kleinst. Een ander voordeel kan zijn dat het vruchtje bekeken kan worden door jullie zelf en dat jullie thuis het verlies van de zwangerschap kunnen verwerken. Nadeel van afwachten kan zijn dat zwangerschapsklachten aanwezig blijven en het kan als emotioneel zwaar worden ervaren om te wachten. Een ander nadeel kan zijn dat de miskraam niet in zijn geheel door het lichaam wordt uitgestoten en dat het nodig is om alsnog een curettage te laten verrichten.
In overleg met jullie wordt afgesproken of wel of niet afgewacht gaat worden en hoelang afgewacht wordt.

Enkele lieve reacties