Controles

Een momentje tijd voor jullie!

In onze praktijk vinden controles tijdens de zwangerschap plaats individueel of in groepsverband volgens het Centering Pregnancy systeem. De keuze voor een van beide maak je zelf.

Onderstaand vindt je informatie over individuele controles.

De vervolgcontroles duren telkens 15 minuten. Voor bepaalde controles plannen we 20 of 30 minuten in zodat er tijd is om bijvoorbeeld de voeding en de bevalling te bespreken of een echo te maken. Natuurlijk kan het voorkomen dat je zelf merkt dat het nodig is een item wat uitgebreider te  bespreken. Als het kan geef dit tijdig aan zodat we rekening daarmee kunnen houden in de planning.

Tijdens een controle kan het altijd voorkomen dat er een situatie is die meer tijd kost dan gepland staat. Dit kunnen wij niet helemaal voorkomen. Wij proberen, maar vragen ook jullie hulp daarin, om de tijd samen te bewaken zodat lang wachten voorkomen wordt.

Controles hoeven medisch gezien bij de meeste mensen aan het begin van de zwangerschap minder frequent plaats te vinden dan aan het einde van de zwangerschap. Problemen op gebied van bijvoorbeeld groei van de baby en bloeddruk ontstaan meer richting einde van de zwangerschap.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn meer of minder controles mogelijk. Dit bekijken we in onderling overleg. Even kijken met echo buiten de momenten dat echo nodig is medisch gezien is heel erg leuk. Maar je zult merken dat het luisteren met de doptone naar het hartje van de baby zonder beeld meer ruimte geeft om te fantaseren over jullie kindje. Heel belangrijk in het proces van hechten aan de baby.

We proberen iedereen de mogelijkheid te bieden om een aantal keren tijdens de zwangerschap naar het kindje te laten kijken. Dit is mogelijk op de locatie in Maasbree. Uitgebreid kijken naar het kindje kan (ook in 3D) in het echocentrum waar ook de 20 weken echo plaatsvindt.

Volgens onderstaand schema vinden ongeveer de controles en echo’s plaats:

tot 24 weken:  Echo 7-9 weken, (telefonische) intake, echo 10-13 weken, controle 14-17 weken, echo 18-20 weken, controle 21-23 weken.

24 tot 30 weken:  controle a 3 weken. Echo groei op indicatie rond 28 weken.

30 tot 36 weken:   controle a 2 weken. Echo groei op indicatie rond 32 weken.  Echo ligging 34-36 weken.

36 tot 41 weken:   controle iedere week.

Persoonlijke aandacht
Tijdens de controle wordt er altijd stilgestaan bij hoe jij je voelt lichamelijk en psychisch. Uiteraard is dit ook het moment om vragen te stellen en klachten te bespreken. Gedurende de zwangerschap komt de keuze borst- of flesvoeding, de plaats van de bevalling, omgaan met pijn en beladvies voor de bevalling aan bod.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens iedere controle wordt de bloeddruk gecontroleerd.

Uitwendig zwangeren onderzoek: elke controle wordt gevoeld naar de groei van de baarmoeder. Vanaf 28 weken beoordelen we tevens de ligging van het kindje en op het einde van de zwangerschap controleren we of de baby goed indaalt in het bekken.

Elke controle wordt naar de hartslag van het kindje geluisterd.

Onderzoek op zwangerschapsdiabetes vind plaats op indicatie tussen 24-28 weken.

Tijdens de controle met 27 weken wordt bij de zwangeren die rhesus C en/of D negatief zijn, extra bloed geprikt om te screenen op mogelijke antistoffen.

Bij 30 weken zwangerschap wordt nogmaals het ijzergehalte bepaald in het bloed.

Als we reden zien voor extra onderzoek, kunnen we je verwijzen naar je huisarts of naar de gynaecoloog.

Enkele lieve reacties