Stagiaire

Onze toekomstige collega’s…welkom!

Samen met ons zorgen zij mee voor jullie.

Wij zijn een opleidingspraktijk voor studenten van de Academie voor Verloskunde in Maastricht. Dat betekend dat er soms stagiaires aanwezig zijn bij het spreekuur, de bevalling en tijdens de kraamvisites. Zij leren onder onze supervisie het beroep dat wij uitoefenen. Afhankelijk van het niveau van de stagiaire zal zij meekijken en (deel)handelingen verrichten. Dit kan alleen met jouw goedvinden.

Daarnaast kan het voorkomen dat er collega verloskundigen stage bij ons lopen voor de echoscopie opleiding of dat er een leerling van een middelbare school aanwezig is ter voorbereiding op een latere beroepskeuze.

Enkele lieve reacties