Klachtenregeling en privacyverklaring

Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je verloskundige en in onze praktijk. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dat is soms moeilijk en voelt vervelend maar wel belangrijk voor jou om verder te kunnen en voor ons wellicht om kwaliteit en communicatie te verbeteren. Via onze beroepsvereniging de KNOV zijn mogelijkheden om met klachten om te gaan via de geschillencommissie. Daarnaast zijn we aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de de Zorg).

Meer lezen over onze klachtenregeling.

Privacy verklaring Verloskundige praktijk Raijer & Sup

Uiteraard vinden wij privacy en zorgvuldige omgang met jouw persoonlijk en medische gegevens heel erg belangrijk. Onze praktijk voldoet aan de eisen die de wet AVG aan ons stelt.

Wij gebruiken patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Wij delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Wij bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Wij houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Wij vragen toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens.

Wij informeren patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van haar persoonsgegevens.

Wij informeren onze patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij informeren patiënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.

Enkele lieve reacties