Informatie over de screening op downsyndroom

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening.

In deze brochure leest u meer over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Wilt u meer weten over screening? In een gesprek zullen wij dit uitleggen en bespreken. De informatie in deze brochure kan u helpen bij de voorbereiding op dit gesprek.

Enkele lieve reacties