Zwangerschap

Het voelen van je baby geeft je een vertrouwd gevoel en is belangrijk. Vanaf 16-20 weken zwangerschap kun je je baby meestal voelen bewegen. De bewegingen zijn in het begin nog zwak, maar worden sterker naarmate de baby groeit. ‘Leven voelen’ wordt dit ook wel genoemd. Waarom is leven voelen belangrijk? Je baby krijgt voeding en zuurstof via de placenta (moederkoek). Als de werking van de placenta minder wordt, kan de conditie van je kind achteruit gaan. Het zal minder gaan bewegen.

Het is belangrijk dat je de bewegingen van je baby voelt zoals jij dat gewend bent. Als je merkt dat je baby rustiger wordt of anders beweegt dan normaal, neem dan contact op met je verloskundige of gynaecoloog. In deze folder krijg je informatie over de normale bewegingen van je baby in de zwangerschap en wat je moet doen als je baby minder of anders beweegt.

De meeste kinderen liggen rond de achtste maand met het hoofd naar beneden. Dat noemen we de ‘hoofdligging’. Dat is voor een kind de meest natuurlijke ligging om geboren te worden. Bij 3-4% van de zwangerschappen is dit niet het geval en ligt het kind in stuitligging.

Deze brochure geeft u informatie over wat dit betekent.

Als jonge (aanstaande) moeder heb je met dezelfde dingen te maken als andere moeders. Toch zijn of gaan de dingen voor jou soms nét even anders dan bij andere moeders.

In deze brochure vind je praktische informatie over:

  • Wat je moet regelen voor en na de geboorte van je kind;
  • Hoe het zit met gezag en erkenning;
  • Welke financiële regelingen er zijn, zoals kinderbijslag en een babyuitkering en hoe je deze aan kunt vragen;
  • Welke mogelijkheden er zijn voor huisvesting;
  • Hoe je kinderopvang kunt regelen;
  • Hoe het zit met school of werk.

Je bent zwanger en dat is iets heel bijzonders. Waarschijnlijk heb je vragen over de zwangerschap en controles. Welk onderzoek kun je verwachten bij je bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog? Zijn er nog andere onderzoeken? Hoe zit het met voeding, medicijngebruik, sport en werk?

In deze folder lees je over al deze onderwerpen. De meeste vrouwen krijgen tijdens de zwangerschap te maken met klachten die bij de zwangerschap horen. Ook daarover lees je meer in deze folder

Tijdens de zwangerschap kun je rond  20 weken met een echo laten onderzoeken of jullie kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook kijkt de echoscopist naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Dit onderzoek maakt deel uit van prenatale screening.

Meer weten over de 20 wekenecho? In een gesprek zullen wij dit verder uitleggen en bespreken. De informatie in deze brochure kan helpen bij de voorbereiding op dit gesprek.

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening.

In deze brochure leest u meer over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Wilt u meer weten over screening? In een gesprek zullen wij dit uitleggen en bespreken. De informatie in deze brochure kan u helpen bij de voorbereiding op dit gesprek.

Je bent zwanger en je bent rhesus D of rhesus C negatief. Wat gebeurt er dan?