Screeningen bij pasgeborenen

Deze folder informeert u over de hielprik en de gehoorscreening bij pasgeborenen.

U leest hoe deze testen worden uitgevoerd en waar u terecht kunt voor meer informatie.

Enkele lieve reacties