Kraambed

Deze folder informeert u over de hielprik en de gehoorscreening bij pasgeborenen.

U leest hoe deze testen worden uitgevoerd en waar u terecht kunt voor meer informatie.

Op Anticonceptie.nl vind je alle informatie over anticonceptie, compleet met veelgestelde vragen en antwoorden. Overzichtelijk ingedeeld en duidelijk beschreven. Handig voor vrouwen vanaf de puberteit tot en met de overgang, vanaf het eerste vriendje tot en met een voltooid gezin. Raadpleeg voor meer informatie de betreffende patiëntenbijsluiter

Vanaf 1 januari 2006 valt kraamzorg voor iedereen binnen de basisverzekering van de zorgverzekering. Daar is voor gekozen, omdat we in Nederland kraamzorg belangrijk vinden. Kraamzorg helpt moeder en kind om een goede start te maken in deze zo bijzondere levensfase. De organisaties die betrokken zijn bij kraamzorg hebben afgesproken de toekenning van kraamzorg vanaf 1 januari 2007 zo te organiseren dat de zorg is afgestemd op wat die ene moeder en dát kind écht nodig hebben in de kraamtijd.