Kraamzorg op maat door landelijk indicatieprotocol

Vanaf 1 januari 2006 valt kraamzorg voor iedereen binnen de basisverzekering van de zorgverzekering. Daar is voor gekozen, omdat we in Nederland kraamzorg belangrijk vinden. Kraamzorg helpt moeder en kind om een goede start te maken in deze zo bijzondere levensfase. De organisaties die betrokken zijn bij kraamzorg hebben afgesproken de toekenning van kraamzorg vanaf 1 januari 2007 zo te organiseren dat de zorg is afgestemd op wat die ene moeder en dát kind écht nodig hebben in de kraamtijd.